Membran Bio Reaktör Teknolojisi

ÇEVPA, su ve atıksu arıtma teknolojilerinin dünyadaki gelişim sürecini takip ederek bu teknolojilerin ülkemizdeki uygulanabilirlik çalışmalarını yapmakta ve değerlendirmektedir. Bu bağlamda MBR teknolojisi de çalışma konularımız arasında önemli bir yer teşkil etmektedir. Mevcut yer sıkıntıları nedeniyle MBR prosesler daha ileri bir arıtmayı daha az yer kaplayacak boyutlara indirmekte, gelişen teknoloji ile yüksek kalitede arıtılmış su ve daha yoğun çamur meydana getirmektedir. Böylece çevreyi korurken zarar verebilecek yan unsurlar da azaltılabilecek daha kaliteli arıtma gerçekleştirilecektir.