Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri

Biyolojik Arıtma; Evsel atıksuların içerdiği biyolojik kütlelerin(mikroorganizmalar), yine evsel atıksuda bulunan organik kirliliği besi maddesi olarak kullanarak stabilize etmesi ve oksidasyon süreci sonunda su, CO2 ve yeni biyolojik kütleye dönüşümünün gerçekleştiriği arıtmadır. Sistemde oluşacak artık biyokütle işletmeci kontrolünde sistemden uzaklaştırılır. Şu an en DOĞAL, en ekonomik ve en yaygın yöntem budur.

Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri; Ön Arıtmalı Terfi Sistemi, Biyolojik Arıtma Reaktörü ve Arıtılmış Su Deşarj veya kullanım sisteminden oluşur. Terfi ve Arıtılmış Su Kullanım Sistemi saha koşulları, deşarj olanakları ve tercihler doğrultusunda tasarlanıp boyutlandırılır.

Evsel Atıksu Arıtma Tesislerimizde uzun havalandırmalı aktif çamur modifikasyonu olan SBR(Ardışık Kesikli Reaktör) Sitemi uygulanmaktadır. Tesislerde, arıtma ve çökeltim işlevleri aynı reaktör içerisinde gerçekleştirilerek, alan ihtiyacı azaltılmıştır. SBR teknolojisinin diğer bir avantajı ise diğer sistemlere kıyasla daha az çamur olması sayesinde çamur uzaklaştırma işlemi maliyetinin düşük olmasıdır. Yüksek arıtma verimi, tasarım parametrelerinde önemli bir değişiklik olmadıkça proses garantisi, işletme kolaylığı, imalat çabukluğu ve ÇEVPA GÜVENCESİ benzerlerine olan başlıca üstünlükleridir.