Çamur İşleme ve Susuzlaştırma

Arıtma süreci sonunda ortaya çıkan çamurun susuzlaştırılarak bertaraf edilmesi gereklidir. Bu sistemler;

Çamur Yoğunlaştırma

 • Graviteli Yoğunlaştırıcı
 • Flotasyonlu Yoğunlaştırıcı
 • Santrifüjlü Yoğunlaştırıcı
 • Bantlı Yoğunlaştırıcı
 • Döner Elekli Yoğunlaştırıcı

 Çamur Stabilizasyon

 • Kireç Stabilizasyonu
 • Isıl İşlem
 • Havasız Çürütme
 • Havalı Çürütme
 • Kompostlaştırma

Çamur Şartlandırma

 • Kimyasal Şartlandırma

Çamur Susuzlaştırma

 • Vakum Filtre
 • Santrifüj
 • Filtre Pres