Atıksu Arıtma Tesisleri

Kullanılmış suların standartlara uygun arıtılarak, alıcı ortama(nehir, deniz vs) zarar vermeyecek şekilde deşarj edilmesi için evsel ve endüstriyel nitelikli arıtma tesislerinin projelendirilmesinde, montajında ve arıtma tesislerinin işletilmesinde uzman kadrosuyla sizlerin yanınızda olan ÇEVPA, arıtma konusunda kendine olan güveni ve tecrübesiyle sektörde olan payını daha da arttırmayı hedeflemektedir.

Atıksu Arıtma Tesisleri; atıksu kapasitesi, alt yapının durumu, ÇEVRE ile uyumu ve müşteri tercihi dikkate alınarak çelik, betonarme tesisler, tam veya yarı gömülü, üstü açık veya kapalı tesisler; işletme tekniği, saha koşulları, maliyet analizleri ve müşteri tercihi dikkate alınarak tasarlanmakta ve yapılmaktadır.